Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

16 | Юли | 2020

Събития

Втора регионална ReferNet конференция - 27.10.2016 г., гр. Русе

Конференцията на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“ ще се проведе на 27 октомври 2016 г. от 10:00 ч. в хотел „Рига“, гр. Русе.

На конференцията са поканени представители на Регионалните управления на образованието от Русе, Плевен, Силистра, Разград, Велико Търново, директори на професионални гимназии, както и представители на социалните партньори.

За участие, моля попълнете приложената регистрационна форма и я изпратете по електронната поща на адрес e.nikova@navet.government.bg

2016

Шеста Национална ReferNet конференция на тема „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

01 декември 2015

Екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България Ви кани да вземете участие в Шестата Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. Основните дейности на мрежата са предоставяне на информация за националните политики в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО), анализ на текущото му състояние и представяне на предложения за развитие в контекста на общоевропейските насоки в тази област. Ключовите продукти на дейността са доклади и анализи, които се предоставят на Европейската комисия, с цел формиране на политики, отговарящи на нуждите на страните – членки с оглед осъвременяване на системите на професионално образование и обучение и въвеждане на общоевропейски измерения, насърчаващи образователната и трудовата мобилност на работната сила. На конференцията ще бъдат представени резултатите от Анализа на националните политики и практики по отношение на мобилността, квалификацията на учителите, професионалното и кариерно ориентиране в България, както и информация за изпълнявани европейски проекти. 

Пета Национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

30 юни 2015

На 30 юни 2015 г. в хотел „Анел“ , гр. София, екипът на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet в България ще проведе Пета Национална конференция на европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“. На конференцията ще бъдат представени резултатите от дейността на ReferNet мрежата в България за първото полугодие на 2015 година, основните акценти в Националния доклад за развитията в политиките 2015 във връзка с краткосрочните цели на комюникето от Брюж, както и някои ключови за развитието и усъвършенстването на системата ни на професионално образование и обучение резултати и теми.

Национално състезание за готвачи

3 септември 2012

В рамките на инициативата „Ден на професията“, Националната агенция за професионално образование и обучение съвместно с Европейската асоциация на готвачите „ЕВРОТОК” и Метро академия организират национално състезание за готвачи, които са придобили професионална квалификация в  ЦПО от цялата страна. Състезанието ще се проведе на 5 и 6 октомври 2012 година в Метро академия, гр. София.

Заключителна конференция по проект „Валидиране на умения и знания за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда“

28 Август 2012

На 20 Септември 2012 г. от 09.30 ч. в зала „Роял-3” на хотел „Шератон София Хотел Балкан” ще се проведе заключителна конференция по проект „Валидиране на умения и знания за подобряване на позициите на нискоквалифицираните служители на пазара на труда – ValidAid”, финансиран от Европейския съюз по програмата „Учене през целия живот”, Леонардо да Винчи. Ще бъдат представени резултатите от проекта и опитът на България, Австрия, Франция, Португалия, Литва и Исландия при разработването и прилагането на Валидационни пакети в секторите Финанси, Търговия и Информационни технологии и комуникации. На конференцията ще бъдат връчени сертификати на успешно преминалите процесите по валидиране български участници от Банка „ДСК”, „Български пощи” ЕАД и „Мосю Бриколаж”.

Предстояща конференция “Beauty & SPA”

7 Август 2012

На предстоящата конференция “Beauty & SPA”, организирана от списание „Arena of Beauty” и Асоциацията на Малките и Средни Предприятия от Индустрията за Красота и Здраве (АМСПИКЗ), ще бъдат дискутирани теми, свързани с въвеждане през 2012г. в Списъка на професиите за професионално образование и обучение на нови професии и специалности за  козметичния бранш.
Представители на МОМН и НАПОО ще вземат участие в дискусията, която по предварителната програма ще бъде на 07.10.2012г. Icon виж програмата (518,5 KB)

Работна среща по проект BUILD UP Skills Bulgaria

14 юни 2012

На 26.07.2012г., в София  ще се проведе работна среща на тема  „Описание и анализ на текущото състояние в строителния сектор и системата за професионално образование и обучение“. Събитието е в рамките на изпълнението на проект BUILD UP Skills Bulgaria.  Icon виж програмата (494,2 KB)