Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

13 | Юни | 2021

Архив

Национални състезания по професии

03 Юни 2021 14:09

Националните състезания в областта на професионалното образование и обучение за учебната 2020/2021г. приключиха. Провеждането им, както и провеждането на олимпиадата по техническо чертане е установена традиция в системата на професионалното образование и обучение в България. Състезанията се провеждат по график, утвърден от министъра на образованието и науката.

повече

Идентифициране на уменията чрез анализ на онлайн обявите за работа

31 Май 2021 18:40

CEDEFOP публикува актуална информация за инструмента  Skills OVATE, който осигурява възможност онлайн да се анализират на свободните работни места в Европа. Информацията се обобщава от CEDEFOP и Eurostat, като се събира от държавите четири пъти годишно, а тенденциите се определят на основата на последните три изследвания.  На сайта на CEDEFOP е поместен и видеоклип и презентация за работа с инструмента https://www.cedefop.europa.eu/bg/publications-and-resources/videos/skills-ovate-database-presentation

повече

Сравняване на образователните системи в страните от ЕС, Исландия и Норвегия

28 Май 2021 09:01

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува общ преглед на системите за ПОО в ЕС, Исландия и Норвегия през 2020 с техните отличителни черти. Информацията позволява да се прави сравнение между образователните системи, като са посочени видовете и нивата на квалификация, възможностите за преход към пазара на труда, възможностите за обучението на възрастни, както и предизвикателствата  и последните политически инициативи в съответните държави в областта на ПОО.

Данните се предоставят от партньорите в европейската мрежа за ПОО (в България това е НАПОО) и се верифицират от съответните министерства, отговарящи за политиките в сферата на професионалното образование и обучение.

Публикацията е на английски език https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4189

повече

Европейско проучване*: 92% от възрастните у нас очакват професионалното образование да е държавен приоритет

28 Май 2021 08:50

Най-малко две трети от възрастните във всяка държава — членка на ЕС, са съгласни, че тяхното правителство трябва да даде предимство на инвестициите в учене и обучение. Според проучване на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) в България тази цифра е 92%. Аргументите в полза на ученето и обучението за възрастни се подкрепят от 29% от възрастните в България, които са заявили, че им липсват някои общи професионални умения, което е над средното за ЕС равнище от 22%. Освен това 31% от възрастните в България заявяват, че им липсват някои общи технически професионални умения, което също е по-високо от средното за ЕС равнище от 28%.

повече

Издание на списанието на Cedefop - Skillset and match- от м. май 2021 г.

22 Май 2021 15:43

Публикуван е новият брой на списанието на CEDEFOP Skillset and match, в което може да откриете информация за: Конференция на високо равнище през м. април с европейския комисар по заетостта и социалните права Никола Шмит; Здравните специалисти, които са в центъра на вниманието след пандемията с COVID 19; Продължаващата реформа в професионалното образование и обучение в Гърция; Аудиовизуалната история на Cedefop с ново онлайн представяне; Най-новите публикации на Cedefop и акценти за предстоящите събития. Пълният текст на списанието е достъпен на английски език тук: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9156

повече

Уважаеми директори на ЦПО,

21 Май 2021 13:53

Европейският център за развитие на професионалното обучение CEDEFOP провежда проучване за бъдещето на професионалното образование и обучение. Целта е да се  събере информация за предизвикателствата и възможностите, пред които е изправен сектора и потенциала за неговото развитие. От особено значение е позицията на доставчиците на професионално обучение, ето защо Ви каним да вземете участие, като попълните въпросника: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/future-of-vet-2021

 

повече

В периода 13 – 14 май 2021 г. в гр. София се проведе състезание НАЦИОНАЛНА КУЛИНАРНА КУПА НА БЪЛГАРИЯ

18 Май 2021 17:33

На форумът, организиран от Българската асоциация на професионалните готвачи, съвместно с Министерство на образованието и науката  за 17-ти пореден път се срещнаха възпитаници от Професионалните гимназии по туризъм в страната с изявени професионалисти в областта на Хотелиерството и ресторантьорството.

повече

Нова публикация на CEDEFOP относно приоритетите в ПОО и развитието на умения

15 Април 2021 18:23

Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) публикува материал на тема „Digital, greener and more resilient”, който съдържа полезна информация за това как основните приоритети в професионалното образование и обучение (ПОО) и развитието на умения могат да бъдат реализирани по най-добрия начин през следващите години.

повече

Наръчници на CEDEFOP за възможните методи при проучване на уменията

15 Април 2021 17:50

През м. април 2021 г. CEDEFOP представи Практическо ръководство в три части относно разбирането на технологичните промени и нуждите от умения. Поредицата от кратки ръководства има за цел да информира анализаторите и институциите, анагажирани с политиките, за различните методи, използвани за предвиждане на търсените от пазара на труда умения.

повече

Уебинар на Cedefop за връзките между тенденциите на пазара на труда, уменията, работните места и квалификацията

14 Април 2021 12:24

Експерти на НАПОО участваха в проведения на 13 април 2021 г. уебинар, организиран от Cedefop, на тема „Getting the future right – Towards smarter and people-centered skills intelligence”. Във фокуса на събитието бяха информационният и експертен анализ, който Cedefop предоставя на създателите на политики, анализаторите на пазара на труда и експерти в ПОО.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page