Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

18 | Октомври | 2019

Новини

В България беше разработен първия в световен мащаб Рейтинг на професиите

24 Юли 2019 08:30

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи в рамките на проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ първия по рода си Рейтинг на професиите, който няма аналог в световната практика. Рейтингът на първите 16 пилотни професии от четирите бранша „Машиностроене и металообработване“, „Електротехника и електроника“, „Транспорт и спедиция“ и „Медицина и услуги за красота и здраве“ беше изчислен посредством разработената Информационната система „Рейтинг на професиите“(ИСРП). 

повече

Голяма част от българите считат, че професионалното образование и обучение представлява бърз начин за намиране на добра работа

21 Юни 2019 09:22

Изследване на CEDEFOP показва, че за българите професионалното образование и обучение е предпоставка за намиране на добра работа. В много от държавите членки на Европейския съюз (ЕС) на професионалното образование и обучение (ПОО) се гледа като на по-низшестоящо в сравнение с общото образование, докато  българите считат, че това е по-бърз начин за намиране на добра работа, според проучване на общественото мнение, проведено от Cedefop.

повече

Национална конференция „Европейските измерения в професионалното образование и обучение“

19 Юни 2019 10:32

На 18 юни 2019 г. в град София се проведе Националната конференция, организирана в рамките на дейността на НАПОО като представител на България в Европейската мрежа за професионално образование и обучение ReferNet.

повече

10 години ECVET – възможности за развитие в бъдеще

19 Юни 2019 10:27

На 18 юни се навършват 10 години от публикуването на Препоръка на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейски кредитни системи за професионално образование и обучение (ECVET), в която са посочени общите принципи на ECVET, подробни технически спецификации за ECVET и са препоръчани мерки за по-широко популяризиране и прилагане на ECVET от всички държави-членки.

повече

Споделяне на информацията за системите на ПОО в България и Република Таджикистан

14 Юни 2019 13:49

На 7 юни Националната агенция за професионално образование и обучение прие делегация от Република Таджикистан с представители от Комитета по наука, образование, културни и младежки политики, Института по труда, миграцията и заетостта, Държавен център за обучение на възрастни, Министерство на образованието и науката, Министерство на правосъдието, Министерство на икономическото развитие и търговията, Асоциация на работодателите в Република Таджикистан, както и други експерти в сферата на ПОО в Таджикистан.

повече

НАПОО посрещна делегация от Северна Македония

14 Юни 2019 13:46

На 06.06.2019 г. в НАПОО беше проведена работна среща с делегация от Република Северна Македония – представители на Национален център за образование на възрастни. Работната среща беше организирана в рамките на дейност „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“ на Европейската комисия, изпълнявана от Министерството на образованието и науката (МОН).

повече

Нов подход за кариерно ориентиране

03 Юни 2019 13:12

Изследване в последните години показва, че 65% от децата в начално училище ще започнат работа на длъжности, които още не съществуват. Над 40% от работещите виждат съществени промени за последните 5 г. на работното си място, свързани с развитието на технологиите и въвеждането на нови методи на работа.

 

повече

Системите за професионално образование и обучение в Европа накратко , Солун 11 април 2019 г.

30 Април 2019 12:29

Cedefop представя кратко, ясно и конкретно системите за професионално образование и обучение (ПОО) в нова публикация (на английски език), която обединява основните характеристики и данни за ПОО в 30 държави: всички държави — членки на ЕС, Норвегия и Исландия.

повече

Доклад „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“

29 Април 2019 12:19

Публикувано е резюме на български език на доклада „Насърчаване на ученето за възрастни на работното място“, изготвен от работната група към Европейската комисия по рамката „Образование и обучение 2020“ относно ученето за възрастни (2016-2018 г.).

повече

Утвърдена е Програма за обучение на наставници при обучението чрез работа

18 Април 2019 10:02

Със заповед № РД 09-997/02.04.2019г. на Министъра на образованието и науката е утвърдена програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение).

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page