Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

18 | Януари | 2020

Новини

Приоритетите на хърватското председателство в областта на ПОО

16 Януари 2020 14:21

На 1 януари 2020 г. Хърватия за пръв път поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, а програмата на страната за „Силна Европа в свят на предизвикателства“ включва приоритети, свързани с образованието, ученето през целия живот, уменията и пазара на труда.

повече

Информация за професионалното образование и обучение в ЕС

11 Декември 2019 17:11

На Интернет страницата на CEDEFOP  е публикуванa новa база данни с информация за системите за професионално образование и обучение (ПОО) в страните от Европейския съюз, Исландия и Норвегия. Политици, социални партньори, изследователи и други заинтересовани страни имат възможност да правят сравнение между специфики  в националните системи за ПОО.

повече

Анализ за оценяване на въздействието на НКР в България

06 Ноември 2019 11:39

На 30 и 31 октомври 2019 г. се проведе Семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка (ЕКР) на национално ниво за периода 2018-2020, организиран от Министерството на образованието и науката.

повече

Седмица на професионалните умения в България

30 Октомври 2019 17:57

Двойно повече участници в сравнение с миналата година ще се включат в Седмицата на професионалните умения в България, която ще се проведе от 28 до 31 октомври 2019 г. Събитията се организират от Министерство на образованието и науката за четвърта година и са част от инициативата „Eвропейска седмица на професионалните умения“.

повече

НАПОО – домакин на кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“

29 Октомври 2019 16:51

На 22.10.2019 г. в НАПОО се проведе кръгла маса на тема „СППОО – мост между професионалното образование и обучение и пазара на труда“. На събитието взеха участие представители на академичната общност, министерства и социални партньори.

повече

Европейската седмица на професионалните умения

25 Октомври 2019 09:44

В периода 14-18 октомври 2019 г. се проведе четвъртото издание на „Европейската седмица на професионалните умения“ в гр. Хелзинки, Финландия.

повече

Покана за набиране на проектни предложения по програма Еразъм+

24 Октомври 2019 09:20

Новата покана за набиране на проектни предложения в сферата на професионалното образование и обучение „Центрове за високи постижения“ (Call EACEA / 33/2019) е публикувана на 15 октомври. Целта на поканата е да подпомогне създаването и развитието на платформи за транснационално сътрудничество на центровете за високи постижения за свързване на центрове, работещи на европейско ниво.

повече

Покана за участие в семинар за прилагане на Европейската квалификационна рамка на национално ниво за периода 2018-2020г.

23 Октомври 2019 12:38

Във връзка с осъществяване на дейностите на Министерството на образованието и науката като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018-2020 г. на 31.10.2019 г. от 11.00 ч. се организира среща-дискусия, насочена към всички заинтересовани страни. По време на събитието ще бъдат представени различни добри практики.

повече

Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET

22 Октомври 2019 09:40

На 17 октомври 2019 г. Центърът за развитие на човешките ресурси, съвместно с Националната агенция за професионално образование и обучение, която е Национална координационна точка по прилагането на Европейската препоръка за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) за България, проведе поредното за 2019 г. събитие на тема: „Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET“.

повече

Kонференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

17 Октомври 2019 11:34

Конференцията в Ловеч на 15 октомври 2019 г. се организира в рамките на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet, чийто представител за България е НАПОО.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page