Cedefop - European Centre for the Development of Vocational Training - Refer Net Bulgaria

27 | Ноември | 2020

Новини

Публикация на CEDEFOP за България относно дългосрочна мобилност за стаж

20 Ноември 2020 15:00

На официалната страница на Cedefop е достъпна публикация, посветена на спецификата при провеждане на международна мобилност, свързана със стаж и чиракуване. В нея се разглеждат факторите, които стимулират реализирането на мобилности с цел стаж, възможностите на различните схеми за чиракуване и прилагането на валидиране.

Чиракуването е считано за един от най-ефективните инструменти за осигуряване на бърз преход към пазара на труда, затова неговото насърчаване, включително и чрез трансгранична мобилност, е поставено във фокуса на инициативите на Европейската комисия.

повече

Публикация на Cedefop за ПОО и бъдещето на професиите за България

18 Ноември 2020 13:45

На официалната страница на Cedefop е публикувана статия, която разглежда системата на ПОО и бъдещето на професиите за България. В нея се разглеждат политически стратегии и инициативи за подготовката на системи за професионално образование и обучение (ПОО) за дигитализация и бъдеще на технологиите за работа.

повече

Национална конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“

13 Ноември 2020 14:49

На 12.11.2020 г. по време на Европейската седмица на професионалните умения при сериозен интерес се проведе Националната конференция „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“.

Конференцията се организира благодарение на Европейската мрежа за обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение ReferNet, чийто представител за България е НАПОО.

повече

Европейска седмица на професионалните умения: работни места за бъдещето чрез ПОО

11 Ноември 2020 12:49

Днес екологичният и цифровият преход променят начина ни на живот, работа и взаимодействия, а епидемията от COVID-19 рязко ускори повечето от тези промени. 

Силното въздействие на пандемията върху пазара на труда за милиони хора в Европа ясно показа, че: трябва да превърнем екологичния и цифровия преход във възможности за всеки, за да гарантираме възстановяване от кризата.

повече

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

10 Ноември 2020 11:30

Имам удоволствие от името на Националната агенция за професионално образование и обучение да поканя Вас или Ваш представител на Национална конференция на тема: „Европейски измерения в професионалното образование и обучение“.

повече

Предложение за Препоръка на Съвета относно ПОО

06 Ноември 2020 14:09

Предложението за Препоръка на Съвета относно професионалното образование и обучение за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост е част от текущото прилагане на Европейския стълб на социалните права, с която се укрепва неговия първи принцип „Образование, обучение и учене през целия живот“.
Усложнената ситуация около COVID-19 е и възможност за системите на ПОО да укрепят капацитета си и да се популяризират сред широката общественост. Необходимо е особено внимание да се обърне на техническата и технологична обезпеченост и модерните методи за обучение, като например симулаторите и виртуалната и разширената реалност.

повече

Габрово популяризира ученето през целия живот

13 Октомври 2020 14:48

От 7 до 9 октомври в град Габрово се проведоха Национални дни за учене през целия живот. Събитието се организира от Министерството на образованието и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, в партньорство с Областна администрация Габрово, Регионално управление на образованието – Габрово и с активното съдействие на Община Габрово.

повече

Напредък в прилагането на Националните квалификационни рамки в страните от Европейския съюз

13 Октомври 2020 11:30

В своя публикация от края на м. септември 2020 г. Европейският център за развитие на професионалното образование (CEDEFOP) прави преглед на новите моменти в приложението на Националните квалификационни рамки в Европа.

повече

Как може да станете част от провеждането на европейската седмица на професионалните умения 2020?

11 Септември 2020 18:07

1. Регистрирайте Вашето събитие
Организирали ли сте или организирате ли събитие или дейност, които популяризират ПОО? Ние бихме искали да научим повече за тях. Регистрирайте Вашите събития/ дейности на уебсайта на Европейската седмица на професионалните умения 2020, за да бъдат публикувани на сайта и потенциално включени в социалните медии, информационни бюлетини и видеоклиповете, които я популяризират. При регистрацията ще получите рекламни материали и инструменти, които да подпомогнат разпространението на информацията за съответното събитие/ дейност чрез Вашата мрежа.

повече

Международна онлайн конференция: „Бъдещото развитие на образованието, взаимодействие между образование и бизнес, интегриране на дуалното обучение във висшето образование“

10 Септември 2020 19:23

В периода 03-04 Септември 2020 г., беше организирана международна онлайн конференция с представители на различни организации от САЩ, Индонезия, България, Румъния, Сърбия, Германия, Австрия, Норвегия, Хърватия, Италия и др., в рамките на 3-годишен международен проект “DYNAMIC – Towards responsive engineering curricula through Europeanisation of dual higher education in sectors of Innovation & Smart Specialisation“.

повече

  • Previous page
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Next page